Våre ansatte

Administrasjon og marked

Produksjon og service

Forskning og utvikling

Systemsalg, internasjonal brukerstøtte

Thorvald Wetlesen Jr
Managing Director
473 71 762

twjr@bevercontrol.com

 

Systemsalg, internasjonal software-brukerstøtte

Einar Gløersen

Senior Engineer
995 50 139
einar.gloersen@bevercontrol.com

 

Brukerstøtte for software og stikningsoppgaver

Emil Sandell Festin
Senior Consultant
904 00 117
emil.festin@bevercontrol.com

 

Software-brukerstøtte, forskning og utvikling, geologi

Silje Hatlø Hagen
Senior Consultant
415 45 386
silje.hagen@bevercontrol.com

Software-brukerstøtte, forskning og utvikling, geologi

Christian Haugen Svendsen
Consultant
476 78 149
christian.haugen.svendsen@bevercontrol.com

Regnskap

Service og brukerstøtte, deler og instrumentering

Morten Boe

Morten Bø
Production Manager
906 52 315
morten.bo@bevercontrol.com

Service og brukerstøtte, deler og Bever 3D Skannere

Dag Erik Christiansen
Service Engineer - Production
+47
dagerik.christiansen@bevercontrol.com

Service og brukerstøtte, deler

Arve Flaten
Service Engineer - Production

32 85 89 60

arve.flaten@bevercontrol.com

Service og brukerstøtte, deler og innkjøp

Leif Vidar Synstelien
Service Engineer - Purchase Manager
900 80 370
leifvidar.synstelien@bevercontrol.com

 

 

Produksjon og service

Raimo Hiiepuu
Service Technician
904 79 222
Raimo.Hiiepuu@bevercontrol.com

 Produksjon og service

Marcus de Brito Jonassen
Service Technician - Production
403 29 305
Marcus.Jonassen@bevercontrol.com

 Deler og innkjøp

Astrid Wigant
Purchasing/Logistics
950 08 503
Astrid.Wigant@bevercontrol.com

Software-brukerstøtte, forskning og utvikling

Ivar Oppen

Ivar Oppen
Senior Consultant
ivar.oppen@bevercontrol.com

Software-brukerstøtte, forskning og utvikling

Claudia Querbach
Senior Consultant
414 22 538
claudia@bevercontrol.com

 

 

Hardware og software, forskning og utvikling

Jørgen Rishovd
Senior Engineer
916 67 877
jorgen.rishovd@bevercontrol.com

 

 

Software-utvikling

Vladislav Ukhanev
R&D, programming
950 69 796
vladislav.ukhanev@bevercontrol.com

 

Systemsalg, konsulenttjenester, internasjonal brukerstøtte

Thorvald Wetlesen Sr
Senior Consultant
901 36 451
thorvald.wetlesen@bevercontrol.com

Software-brukerstøtte, forskning og utvikling

Haakon Haakonsen

Håkon Håkonsen

Senior Consultant
hakon.hakonsen@bevercontrol.com